Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2014-02-20

Sammanträde 2014-02-20

Datum
Klockan
kl 17
Plats
Lilla Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll 6/13 (Insyn)

5 Förslag till genomförandebeslut avseende energieffektiviseringsprojekt i fastigheten Bygeln 5, Rågsved (Insyn)

6 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 till vård- och omsorgsboende (Insyn)

7 Anmälan av rapport avseende granskning av internkontrollen för år 2013 (Insyn)

10 Anmälan om rapport från Stockholms Stads Bostadsförmedling AB angående förmedling av Micasa Fastigheters lägenheter 2013 (Insyn)

11 Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad januari 2014 (Insyn)

§1 Val av två justerare

§2 Anmälan av föregående protokoll 6/2013 (Utsänt)

§5 Förslag till genomförandebeslut avseende energieffektiviseringsprojekt i fastigheten Bygeln 5, Rågsved (Utsänt)

§6 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av del av kv.

§7 Anmälan av rapport avseende granskning av internkontrollen för år 2013 (Utsänt)

§10 Anmälan av rapport från Stockholms Stads Bostadsförmedling AB angående förmedling av Micasa Fastigheters lägenheter 2013 (Utsänt)

§11 Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad januari 2014 (Utsänt)