Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2014-04-24

Sammanträde 2014-04-24

Datum
Klockan
kl 16
Plats
Lilla Kollegiesalen, Stadshuset

2 Val av ny sekreterare till styrelsen (Insyn)

3 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

10 Anmälan av EU-positionspapper (Insyn)

11 Förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen 2014 (Insyn)

12 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 (Insyn)

13 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av badrum på Riddarsporren 21 (Insyn)

15 Inriktningsbeslut Norra Djurgårdsstaden (sekretess) (10 minuter)

20 Finansiell månadsrapport

§1 Val av två justerare

§2 Val av ny sekreterare till styrelsen (Utsänt)

§3 Anmälan av föregående protokoll 1/2014 (Utsänt)

§4 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

§5 Firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

§6 Delegations- och attestinstruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

§7 Arbetsordning och VD-instruktion för Micasa Fastigheter i

§8 Treårsplan: Budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017 för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

§10 Anmälan av EU-positionspapper för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)

§11 Förhandlingsöverenskommelse mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Hyresgästföreningen Region Stockholm avseende hyror samt övriga villkor gällande år 2014

§12 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 (Utsänt)

§13 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av badrum på Riddargårdens vård- och omsorgsboende, kv. Riddarsporren 21, Norrmalm (Utsänt)

§15 Inriktningsbeslut avseende nybyggnad av äldreboende i kv. Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden (Utsänt)

§16 Inriktningsbeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem - projekt VERA (Utsänt)­

§17 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Tunet 1 till vård- och omsorgsboende (Utsänt)

§18 Förslag till beslut om omvandling av Långbrobergs trygghetsboende i kv. Svalrocken 17 i Älvsjö till seniorboende (Utsänt)

§20 Anmälan av Finansiell månadsrapport för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)