Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2014-06-17

Sammanträde 2014-06-17

Datum
Klockan
kl 16
Plats
Lilla Kollegiesalen, Stadshuset

6 Lägesrapport uthyrning och vakansgrad (Insyn)

7 Slutredovisning av ombyggnad av del av Rio 9 (Insyn)

8 Finansiell månadsrapport april 2014 (Insyn)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (65 kb)

§1 Val av två justerare

§1:a Anmälan av föregående protokoll 2/2014 (Utsänt)

§6 Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad januari 2014

§7 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av del av Rio 9

§8 Finansiell månadsrapport för Micasa Fastigheter i Stockholm AB