Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2014-09-09

Sammanträde 2014-09-09

Datum
Klockan
kl 16
Plats
Lilla Kollegiesalen, Stadshuset

2 Föregående protokoll (Insyn)

3 Anmälan av antagen entreprenör Bodö 1 (Insyn)

5 Inriktningsbeslut seniorlägenheter Jungfru Lona 2 (Insyn)

6 Anmälan av svar angående Äldrelyftet (Insyn)

7 Genomförande projekt Vera (Sekretess)

8 Finansiell månadsrapport juli 2014

§1 Val av två justerare

§2 Anmälan av föregående protokoll 3/2014 (Utsänt)

§3 Anmälan av antagen entreprenör Bodö 1 (utsänt)

§5 Inriktningsbeslut seniorlägenheter Jungfru Lona 2 (utsänt)

§6 Anmälan av svar angående Äldrelyftet (utsänt)

§7 Genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem

§8 Finansiell månadsrapport juli 2014 (utsänd)