Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rum Grå, Micasa Fastigheter, Rosenlundsgatan 44B

1 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om avsägelse och fyllnadsval av ordförande i Micasas styrelse

3 Föregående protokoll (Insyn)

6 Slutredovisning Kastanjens förskola (Insyn)

7 Finansiell månadsrapport augusti 2014 (Skickas senare)

§1 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om avsägelse och fyllnadsval av ordförande i Micasa fastigheter i Stockholm ABs styrelse

§2 Val av två justerare

§3 Anmälan av föregående protokoll 4/2014 (Utsänt)

§6 Slutredovisning av ombyggnad av del av Kv. Kastanjen 7 till förskola

§7 Finansiell månadsrapport september 2014

§9 Övriga ärenden