Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2014-12-09

Sammanträde 2014-12-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rum Grå, Micasa Fastigheter, Rosenlundsgatan 44B

2 Föregående protokoll (Insyn)

3 Anmälan av remissvar 2014-10-23 (Bordlagd, Insyn)

8 Anmälan om antagen entreprenör för ombyggnad på Filen 4 (Insyn)

9 Genomförandebeslut renovering Jungfru Lona 2 (Insyn)

12 Finansiell månadsrapport oktober 2014

§1 Val av två justerare

§2 Föregående protokoll

§3 Anmälan av remissvar 2014-10-23 (bordlagd från föregående sammanträde)

§7 Förslag till firmateckning för Micasa fastigheter i Stockholm AB

§8 Anmälan om antagen entreprenör för ombyggnad på Filen 4

§9 Genomförandebeslut ombyggnad av seniorlägenheter på Jungfru Lona 2

§12 Finansiell månadsrapport för Micasa oktober 2014