Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Styrelsemöte 2015-04-23

Styrelsemöte 2015-04-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset

2 Val av ny sekreterare till styrelsen (Insyn)

3 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

5 Förslag till firmateckning (Insyn)

7 Förslag till arbetsordning och VD-instruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)

8 Styrelsens sammanträdesdatum 2015 (Insyn)

9 Förslag till Budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018 för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)

11 Anmälan av antagen entreprenör för upprustning av kv. Dalbon1 i Blackeberg (Insyn)

12 Anmälan av antagen entreprenör för ombyggnad till seniorbostäder i kv. Jungfru Lona 2 på Kinmanssonsvägen 43 i Axelsberg (Insyn)

13 Genomförandebeslut avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7, Södermalm (Insyn)

14 Genomförandebeslut avseende upprustning av hissar i Tantos trygghetsboende i kv. Svärdet , Södermalm (Insyn)

15 Finansiell månadsrapport för februari och mars 2015

§1 Val av två justerare

§2 Val av ny sekreterare till styrelsen

§3 Anmälan av föregående protokoll

§5 Förslag till firmateckning

§7 Förslag till arbetsordning och VD-instruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

§8 Styrelsens sammanträdesdatum 2015

§9 Förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018 för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

§12 Anmälan av antagen entreprenör för ombyggnad till seniorbostäder i kv. Jungfru Lona 2 på Kinmanssonsvägen 42 i Axelsberg

§13 Genomförandebeslut avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7

§14 Genomförandebeslut avseende ombyggnad av hissar i fastigheten Svärdet 8, Tantos trygghetsboende på Södermalm.

§15 Finansiell månadsrapport för februari och mars 2015