Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2015-06-16

Sammanträde 2015-06-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheters kontor

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

3 Förslag till firmateckning (Insyn)

4 Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD m.fl. (Insyn)

7 Slutredovisning avseende ombyggnad av hus A på Tranebergs trygghetsboende i kv. Sörklippan1, (Insyn)

8 Slutredovisning avseende ombyggnad av del av kv. Tunet 1 i Råcksta till trygghetsboende (Insyn)

9 Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad maj 2015 (Insyn)

10 Finansiell månadsrapport för april 2015 (Insyn)

§1 Val av två justerare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Förslag till firmateckning

§4 Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD m.fl.

§7 Slutredovisning avseende ombyggnad av hus A på Tranebergs trygghetsboende i kv. Sörklippan 1

§8 Slutredovisning avseende ombyggnad av del av kv. Tunet 1 i Råcksta till trygghetsboende

§9 Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad

§10 Finansiell månadsrapport för april 2015