Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2015-08-31

Sammanträde 2015-08-31

Datum
Klockan
Plats
per capsulam

2 Entledigande av verkställande direktör och förordnande av tf verkställande direktör

3 Reviderad firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB med anledning av entledigande av VD och tillsättande av tillförordnad VD.

§1 Val av två justerare

§2 Entledigande av verkställande direktör och förordnande av tf verkställande direktör (Utsänt)

§3 Reviderad firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB med anledning av entledigande av VD och tillsättande av tillförordnad VD (Utsänt)