Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
10:00
Plats
Stadshuset

2 Tillsättning av verkställande direktör (Utsänt)

3 Reviderad firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB med anledning av tillsättande av VD (Utsänt)

§1 Val av två justerare

§2 Tillsättning av verkställande direktör

§3 Reviderad firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB med anledning av tillsättande av VD