Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2016-02-18

Sammanträde 2016-02-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3 i Husby

2 Anmälan av föregående protokoll från styrelsemötet

6 Årsredovisning 2015 (Publiceras senare)

7 Anmälan av rapport avseende internkontroll för år 2015 (Insyn)

8 Genomförandebeslut avseende om- och tillbyggnad av tillagningskök på Mälarbacken, fastigheten Blackebergs Gård 2 (Insyn)

9 Försäljning av Vårdhemmet 2 till AB Stockholmshem (Sekretessbelagt)

11 Slutredovisning avseende ombyggnad av seniorlägenheter i kv. Jungfru Lona 2 i Axelsberg (Insyn)

12 Finansiell månadsrapport för december 2015 (Insyn)

13 VD:s rapporter

* Återinrättande av administrativ avdelning * Återtagande av felanmälan, reception och vaktmästeri i egen regi * Hamnvakten