Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2016-04-21

Sammanträde 2016-04-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3 i Husby

2 Val av sekreterare (Insyn)

3 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

6 Anmälan av remissvar avseende Stadsrevisionens rapport 6/2015 angående bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning (Insyn)

8 Finansiell månadsrapport (Insyn)

Bilagor till protokoll
Protokoll 2016-04-21pdf.pdf (880 kb)

§1 Val av två justerare

§2 Val av sekreterare

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB år 2016

§6 Anmälan av remissvar avseende Stadsrevisionens rapport 6/2015 angående bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning

§8 Finansiell månadsrapport