Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2016-06-16

Sammanträde 2016-06-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3 i Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

5 Fastställande av reviderad arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)

8 Slutredovisning avseende upprustning av kv. Dalbon 1 (Insyn)

9 Slutredovisning avseende ombyggnad av del av kv. Tunet 1 till vård- och omsorgsboende (Insyn)

10 Genomförandebeslut avseende energieffektiviseringsprojekt i fastigheten Bygeln 5 (Insyn)

11 Genomförandebeslut avseende fasadrenovering på Fruängsgården 1 (Insyn)

12 Genomförandebeslut avseende renovering av fönster och delar av fasaden på fastigheten Gamlebo 8 (Insyn)

13 Reviderat genomförandebeslut avseende om- och tillbyggnad av tillagningskök på fastigheten Blackebergs Gård 2 (Insyn)

14 Utredningsbeslut avseende byggnation av vård- och omsorgsboende med 90 boende och förskola på Bergholmsbacken i Bagarmossen (Insyn)

15 Finansiell månadsrapport mars och april 2016 (Insyn)