Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2016-12-08

Sammanträde 2016-12-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3 i Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

4 Förslag till sammanträdestider för styrelsen år 2017 (Insyn)

8 Utredningsbeslut avseende nyproduktion för vård- och omsorgsboende och trygghetsboende med aktivitetscentra i kv. Ånn 7 i Årsta och kv. Svanholmen 1 i Skärholmen (Insyn)

9 Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad september 2016 (Insyn)

10 Finansiell månadsrapport (Insyn)

11 VD:s rapporter

Föredragning om bruksvärdeshyror Föredragning om Micasa Fastigheters nybyggnation

12 Svar på skrivelse från Erik Slottner (KD), Yvonne Fernell-Ingelström (M) m.fl samt Henrik Andersson (L) angående "den rödgrönrosa majoritetens förslag till höjningar av tomträttsavgälder i Stockholms stad" (Insyn)

13 Anmälan avseende ansökan om medlemskap i SABO (Insyn)

§1 Val av två justerare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Förslag till sammanträdestider för styrelsen år 2017

§6 Attestinstruktion och delegationsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

§7 Fastställande av reviderad arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB

§8 Utredningsbeslut avseende nyproduktion för vård- och omsorgsboende och trygghetsboende med aktivitetscentra i kv. Ånn 7 i Årsta och kv. Svanholmen 1 i Skärholmen.

§9 Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad september 2016

§10 Finansiell månadsrapport september 2016

§12 Svar på skrivelse från Erik Slottner (KD), Yvonne Fernell- Ingelström (M) m fl. samt Henrik Andersson (L) angående "den rödgrönrosa majoritetens förslag till höjningar av tomträttsavgälderna i Stockholms stad"

§13 Anmälan avseende ansökan om medlemskap i SABO