Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2017-02-16

Sammanträde 2017-02-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

3 Anmälan av remissvar (Insyn)

9 Kompletterande inriktningsbeslut avseende omstrukturering av fastigheten Edö 1 i Farsta. Ombyggnad av hus C till 108 platser för vård-och omsorgsboende (Insyn)

10 Försäljning av fastigheten Kyrkstallet 6 i Ängby (Insyn)

11 Finansiell månadsrapport för december 2016 och januari 2017 (Insyn)