Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2017-06-13

Sammanträde 2017-06-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

3 Anmälan av protokoll från extra bolagsstämma (Insyn)

4 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)

8 Finansiell månadsrapport (Insyn)

Bilagor till protokoll
Protokoll 2017-06-13pdf.pdf (962 kb)

§1 Val av två justerare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Anmälan av protokoll från extra bolagsstämma den 2 maj 2017

§4 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

§5 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv m.m.

§8 Anmälan av finansiell månadsrapport för april 2017