Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2017-09-14

Sammanträde 2017-09-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

3 Fastställande av reviderad arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)

4 Utseende av personuppgiftsombud/dataskyddsombud vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)

5 Anmälan av remissvar (Insyn)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Ärende 5 . Bilaga 10 Remissvar upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem.pdf (700 kb) Ärende 5. Bilaga 13. Program för lika rättigheter.pdf (263 kb) Ärende 5. Bilaga 1 a Remiss Allmänhetens insyn m m.pdf (239 kb) Ärende 5. Bilaga 11a. Del 1 Nationell kvalitetsplan.pdf (3 437 kb) Ärende 5. Bilaga 11b. Del 2 Nationell kvalitetsplan.pdf (4 399 kb) Ärende 5. Bilaga 12. Remissvar Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.pdf (384 kb) Ärende 5. Bilaga 14. Remissvar program för lika rättigheter.pdf (710 kb) Ärende 5. Bilaga 15 program för ett jämställt Stockholm.pdf (301 kb) Ärende 5. Bilaga 16. Remissvar program för ett jämställt Stockholm.pdf (840 kb) Ärende 5. Bilaga 17. Delbetänkande detaljplanekravet.pdf (422 kb) Ärende 5. Bilaga 18. Remissvar delbetänkandet Detaljplanekraveet.pdf (229 kb) Ärende 5. Bilaga 1b.pdf (66 kb) Ärende 5. Bilaga 1c.pdf (21 kb) Ärende 5. Bilaga 2 Remissvar allmänhetens insyn.pdf (658 kb) Ärende 5. Bilaga 3. Remiss Betänkandet fastighets- och stämpelskatteområdet.pdf (207 kb) Ärende 5. Bilaga 4. Remissvar stämpelskatt.pdf (378 kb) Ärende 5. Bilaga 5 a.Tjut Kommunikationsprogram.pdf (163 kb) Ärende 5. Bilaga 5 b. Kommunikationsprogram för Stockholms stad.pdf (308 kb) Ärende 5. Bilaga 6 Remissvar kommunikationsprogram.pdf (305 kb) Ärende 5. Bilaga 7. Motion av Dennis Wedin (M) om innovation i byggandet av äldreboenden.pdf (77 kb) Ärende 5. Bilaga 8 Remissvar innovation i byggandet av äldreboenden.pdf (452 kb) Ärende 5. Bilaga 9. Remiss upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem.pdf (338 kb)

7 Finansiell månadsrapport (Insyn)