Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2018-02-15

Sammanträde 2018-02-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter i Husby, Nordkapsgatan 3

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

3 Anmälan av revisorernas granskning av Micasa Fastigheter 2017 (Insyn)

4 Ändring av datum för styrelsemöten i april och juni 2018 (Insyn)

7 Redovisning av internkontroll 2017 (Insyn)

12 Slutredovisning avseende om- och tillbyggnad av tillagningskök på Mälarbacken, fastigheten Blackebergs Gård 2 (Insyn)

13 Slutredovisning avseende energieffektiviseringsprojekt i fastigheten Bygeln 5 i Rågsved (Insyn)

14 Finansiell månadsrapport för november och december 2017 (Insyn)

15 Svar på skrivelse från Börje Häggman m.fl (M) om vård- och omsorgsboenden lämnat vid föregående styrelsemöte (Insyn)