Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2018-04-16

Sammanträde 2018-04-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter i Husby, Nordkapsgatan 3

2 Val av sekreterare till styrelsen i Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)

3 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

4 Anmälan av protokoll från årsmöte (Insyn)

5 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv m.m. (Insyn)

8 Finansiell månadsrapport för Micasa Fastigheter januari och februari 2018 (Insyn)

9 Försäljning av Vårbergs sjukhem, tomträtten på fastigheten Svanholmen 1 (Insyn)

10 Svar på skrivelse från Börje Häggman m.fl (M) (Insyn)