Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2018-06-18

Sammanträde 2018-06-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter i Husby, Nordkapsgatan 3

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

3 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv m.m. (Insyn)

5 Tertialrapport 1/2018 med kort föredragning av ekonomichefen Oscar Fex (Insyn)

6 Finansiell månadsrapport för Micasa Fastigheter mars och april 2018 (Insyn)

10 Svar på skrivelse från Erik Slottner, Börje Häggman m.fl. samt Henrik Andersson angående reglerna för att få hyra en seniorlägenhet av Micasa Fastigheter (Insyn)

12 Övriga ärenden.

- Information om investeringar och fastighetsprojekt av chefen för byggprojekt, Gunnar Ohlsén
- Information om GDPR - nya dataskyddsförordningen, Anne Tawastman, dataskyddsombud vid bolaget