Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2019-06-12

Sammanträde 2019-06-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

4 Finansiell månadsrapport april 2019 (Insyn)

6 Genomförandeärende avseende försäljning av tomträtten i fastigheten Lilla Gungan 8 i Enskede (Insyn)

7 Inriktningsärende avseende försäljning av fastigheten Byholmen 2 i Vårberg (Insyn)

8 Försäljning av tomträtten Blåkråkan 4 vid Vanadislunden på Norrmalm (Insyn) (bilagor 2, 3 sekretess)