Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2021-09-23

Sammanträde 2021-09-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

5 Anmälan av finansiell månadsrapport för maj och juli 2021 (Insyn)

6 Förslag till Attestinstruktion och delegationsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)

8 Upphandling av Ramavtal Konsulttjänster, Arkitekt vid Nyproduktion och ROT-projekt (Insyn)