Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2021-12-16

Sammanträde 2021-12-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Micasa Fastigheter, Nordkapsgatan 3, Husby

2 Anmälan av föregående protokoll (Insyn)

4 Anmälan av förhandlingsöverenskommelse avseende hyror samt övriga villkor gällande år 2022 och 2023 (Insyn)

5 Anmälan av finansiell månadsrapport för september och oktober 2021 (Insyn)

6 Förlag till sammanträdesdatum för Micasa Fastigheters styrelse år 2022 (Insyn)

9 Intentionsavtal om överlåtande av tomträtten Svedjaren 1 i Hagsätra till SISAB (Insyn)

10 VD:s rapporter

- Presentation av äldres boendepreferenser