Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Extra Sammanträde 2021-03-25

Extra Sammanträde 2021-03-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Remiss om Tillgängliga stränder, ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/155

5 Stockholm Exergi AB, tillstånd till uppförande och drift av energianläggning och hamn m.m. i Lövsta inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M 1167-20