Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2019-08-27

Sammanträde 2019-08-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Överförmyndarförvaltningen, Vällingby torg 2

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

6 . Månadsrapport juli 2019

7 . Övriga frågor

8 . Ställföreträdarskap att lita på - en översyn av reglerna om gode män och förvaltare - kommittédirektiv

9 . Kritik från JO

10 . Delegationsbeslut

60 enskilda ärenden

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2)

2019 -08-15

OBS! att datum är ändrat till tisdag den 27 augusti! KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TISDAG DEN 27 augusti kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 18 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Martin Ängeby Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se