Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2019-10-17

Sammanträde 2019-10-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Överförmyndarförvaltningen, Vällingby torg 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (22 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

4 .1 Justerat protokoll 2019-09-19

6 . Månadsrapport september 2019

Dnr 1.2.2-5/2019 Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 . Övriga frågor

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 . Funktionshindersrådets protokoll 15 augusti 2019

9 . Funktionshindersrådets protokoll 1 september

10 . Delegationsbeslut

11 . Möjligheternas Stockholm – Vision 2040

12 . Stockholms stads program för inköp 2020 -2023

- remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-162/2019 SEKRETESS

2019 -10-03

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 17 oktober kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 18 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Martin Ängeby Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA