Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2019-11-14

Sammanträde 2019-11-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Överförmyndarförvaltningen, Vällingby torg 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (20 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

6 . Månadsrapport oktober 2019

7 . Övriga frågor

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 . Funktionshindersrådet protokoll 17 oktober 2019

9 . Delegationsbeslut

10 . Rese- och mötespolicy för Stockholms stad –

2019 -10-31

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 14 november kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 18 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Martin Ängeby Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§8 . Funktionshindersrådet protokoll 17 oktober 2019