Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2016-05-17

Sammanträde 2016-05-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby, rum Kista 14

4 Val av justerare samt tid för justering

5 Anmälan av tidigare protokoll

5:a Justerat protokoll 2016-04-05

5:b Justerat protokoll 2016-04-05, allmänna ärenden

5:c Justerat protokoll 2016-04-11, allmänna ärenden

6:a Funktionshinderrådets protokoll 2016-04-14

6:b Överklagan av tingsrättens beslut (aktnr 36768)

9:a Revisorernas årsrapport 2015 för överförmyndarnämnden

9:b Deltagande vid Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar och årsmöte 2016

10 Domar, beslut, rapporter

11 Tillståndsärenden

12 Ställföreträdare - anmälan om behov

13 Byte av ställföreträdare

14 Vitesföreläggande

15 Övriga individärenden

16 Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut anmälda

17 Övriga frågor

18 Sammanträdet avslutas

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2) 2016-05-04 KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TISDAG DEN 17 MAJ 2016 KL.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 14 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel, 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Berthold Gustavsson Vice ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se

§4 Val av justerare samt tid för justering

§5 Anmälan av tidigare protokoll

§5:a Justerat protokoll 2016-04-05

§5:b Justerat protokoll 2016-04-05, allmänna ärenden

§5:c Justerat protokoll 2016-04-11, allmänna ärenden

§6 Övriga anmälningsärenden

§6:a Funktionshinderrådets protokoll 2016-04-14

§6:b Överklagan av tingsrättens beslut (aktnr 36768)

§9:a Revisorernas årsrapport 2015 för överförmyndarnämnden

§9:b Deltagande vid Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar och årsmöte 2016

§10 Domar, beslut, rapporter

§12 Ställföreträdare - anmälan om behov

§13 Byte av ställföreträdare