Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2016-06-07

Sammanträde 2016-06-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby, rum Kista 14

4 Val av justerare samt tid för justering

5 Anmälan av tidigare protokoll

5:a Justerat protokoll 2016-05-17 5:b Justerat protokoll 2016-05-17, allmänna ärenden

6 Övriga anmälningsärenden

6:a Funktionshinderrådets protokoll 2016-05-12
6:b Yttrande till JO
Sekretess
6:c Skrivelse från HSO Stockholms stad

8 Ekonomisk rapport

8:a Månadsrapport maj 2016
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Allmänna ärenden

10 Domar, beslut, rapporter

11 Tillståndsärenden

12 Ställföreträdare - anmälan om behov

13 Byte av ställföreträdare

14 Vitesföreläggande

15 Övriga individärenden

16 Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut anmälda

17 Övriga frågor

Inga frågor anmälda Sammanträdet avslutas Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2) 2016-05-27 KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TISDAG DEN 7 JUNI 2016 KL.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 14 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel, 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Erik Malm Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se

§4 Val av justerare samt tid för justering

§5 Anmälan av tidigare protokoll

§10 Domar, beslut, rapporter

§12 Ställföreträdare - anmälan om behov

§13 Byte av ställföreträdare