Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2016-10-18

Sammanträde 2016-10-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby, rum Kista 14
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (241 kb)

4 Val av justerare samt tid för justering

5 Anmälan av tidigare protokoll

5:a Justerat protokoll 2016-09-16, allmänna ärenden

6:a Funktionshinderrådets protokoll 2016-09-15

6:b Förvaltningsgrupp, protokoll 2016-09-13

9:a Ett samlat grepp om stadens arbete med tolkning

16 Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut anmälda

17 Övriga frågor

Inga frågor anmälda Sammanträdet avslutas Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2) 2016-10-07 KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TISDAG DEN 18 OKTOBER 2016 KL.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 14 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel, 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Erik Malm Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se

§4 Val av justerare samt tid för justering

§5 Anmälan av tidigare protokoll

§5:b Justerat protokoll 2016-09-16, allmänna ärenden

§6 Övriga anmälningsärenden

§6:a Funktionshinderrådets protokoll 2016-09-15

§6:b Förvaltningsgrupp, protokoll 2016-09-13

§8:a Månadsrapport september

§9:a Ett samlat grepp om stadens arbete med tolkning

§9:b Sammanträdesdatum 2017