Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2016-11-15

Sammanträde 2016-11-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby, rum Kista 14
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (287 kb)

4 Val av justerare samt tid för justering

5 2 Justerat protokoll 2016-10-18, allmänna ärenden

5 Anmälan av tidigare protokoll

6:a 1 Funktionshinderrådets protokoll 2016-10-20

6:b 2 Förvaltningsgrupp, protokoll 2016-10-25

(Den bilaga som hänvisas till i p. 5 skickas ej ut)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6:c 3 Skrivelse från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

8:a 1 Månadsrapport oktober 2016

9:a 1 Stockholms stads program mot våld i nära relationer och

hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9:b 2 Ansökan om bidrag från Stockholms läns Godmans- och

10 Domar, beslut, rapporter

11 Tillståndsärenden

12 Ställföreträdare - anmälan om behov

13 Byte av ställföreträdare

14 Vitesföreläggande

15 Övriga individärenden

16 Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut anmälda

17 Övriga frågor

Inga frågor anmälda Sammanträdet avslutas Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2) 2016-11-04 KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TISDAG DEN 15 NOVEMBER 2016 KL.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 14 Förhinder anmäls till: Joanna Graumann Walnestedt, tel. 08-508 29 759 e-post: joanna.graumann.walnestedt@stockholm.se Välkommen! Erik Malm Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se