Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2016-12-14

Sammanträde 2016-12-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2, Vällingby, rum Kista 14
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (282 kb)

4 Val av justerare samt tid för justering

5 Anmälan av tidigare protokoll

5:b b Justerat protokoll 2016-11-15, allmänna ärenden

6:a a Funktionshinderrådets protokoll 2016-11-17

6:b bFörvaltningsgrupp, protokoll 2016-11-28

8:a a Månadsrapport november 2016

9:a a Verksamhetsplan 2017

9:c c Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till ensam- kommande asylsökande barn

9:d d Ny översiktsplan - remiss från stadsbyggnadsnämnden

9:e e Vision 2040 - remiss från kommunstyrelsen

16 Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut anmälda

17 Övriga frågor

Inga frågor anmälda Sammanträdet avslutas Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2) 2016-12-02 KALLAS TILL SAMMANTRÄDE ONSDAG DEN 14 DECEMBER 2016 KL.16.00 OBS! ÄNDRAD DAG PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 14 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel, 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Erik Malm Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se

§4 Val av justerare samt tid för justering

§5 Anmälan av tidigare protokoll

§5:b Justerat protokoll 2016-11-15, allmänna ärenden

§6 Övriga anmälningsärenden

§6:a a Funktionshinderrådets protokoll 2016-11-17

§6:b bFörvaltningsgrupp, protokoll 2016-11-28

§8:a Månadsrapport november 2016

§9:a Verksamhetsplan 2017

§9:b Delegationsordning

§9:c Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till ensam- kommande asylsökande barn

§9:d Ny översiktsplan - remiss från stadsbyggnadsnämnden

§9:e Vision 2040 - remiss från kommunstyrelsen