Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-02-02

Sammanträde 2017-02-02

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (279 kb)

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

Justerat protokoll 2016-11-15 samt 2016-12-14, allmänna ärenden

5 Förvaltningsinformation

6 Verksamhetsberättelse 2016

Dnr 1.2-9/2017 Omedelbar justering Utsändes senare REMISSER
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ensamkommande flyktingbarn - revisions-rapport 7/2016

Dnr 1.4-310/2016 Remiss från stadsrevisionen ANMÄLNINGSÄRENDEN
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Funktionshinderrådets protokoll 2016-12-08

9 Stockholms stads regler om arvoden m m för

kommunala förtroendeuppdrag Dnr 1.1-318/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Övriga frågor

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2) 2017-01-19 KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 2 FEBRUARI KL.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 14 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel, 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Erik Malm Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se

§1 Val av justerare samt tid för justering

§4 Anmälan av protokolljustering

§7 Ensamkommande flyktingbarn - revisions-rapport 7/2016

§8 Funktionshinderrådets protokoll 2016-12-08

§9 Stockholms stads regler om arvoden m m för