Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-03-09

Sammanträde 2017-03-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (278 kb)

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

Ensamkommande barn (ca 1 timme) Sjukfrånvaro och arbetsmiljö BESLUTSÄRENDEN

6 Månadsrapport februari 2017

Utsändes senare REMISSER
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - lägesrapport av kommissionens arbete

8 Funktionshinderrådets protokoll 2017-01-26

9 Förvaltningsgruppsprotokoll 2017-01-31

11 Övriga frågor

SEKRETESS 14 ärenden _______ Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2) 2017-02-23 KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 9 MARS KL.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 14 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel, 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Erik Malm Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se

§1 Val av justerare samt tid för justering

§4 Anmälan av protokolljustering

§8 Funktionshinderrådets protokoll 2017-01-26

§9 Förvaltningsgruppsprotokoll 2017-01-31