Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-04-06

Sammanträde 2017-04-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (21 kb)

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

6 Underlag till budget 2018 samt inriktning för

7 Månadsrapport för mars 2017

Utsändes senare Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA ANMÄLNINGSÄRENDEN
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Funktionshindersrådets protokoll

23 februari 2017 Dnr 1.1-33/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förvaltningsgruppsprotokoll

10 Beslut från Justitieombudsmannen

12 Övriga frågor

§1 Val av justerare samt tid för justering

§4 Anmälan av protokolljustering

§8 Funktionshindersrådets protokoll

§9 Förvaltningsgruppsprotokoll

§10 Beslut från Justitieombudsmannen