Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-08-24

Sammanträde 2017-08-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (236 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

6 . Månadsrapport juni 2017

9 . Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem - remiss från kommunstyrelsen

10 . Funktionshinderrådets protokoll 2017-06-08

11 . Förvaltningsgruppsprotokoll 2017-06-13

12 . Delegationsbeslut

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§10 . Funktionshinderrådets protokoll 2017-06-08

§11 . Förvaltningsgruppsprotokoll 2017-06-13