Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

- Redovisning av arbetet med ärenden ur länsstyrelsens rapport BESLUTSÄRENDEN

7 Förvaltarenhet i Stockholms stad

8 Digitaliseringsprojekt

9 Sammanträdesdatum 2018

11 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 - remiss från kommunstyrelsen

12 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 - remiss från kommunstyrelsen

13 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 - remiss från kommunstyrelsen

14 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - remiss från kommunstyrelsen

15 Funktionshinderrådets protokoll 2017-08-17

16 Beslut från Justitieombudsmannen

17 Delegationsbeslut

SEKRETESS 6 enskilda ärenden Sida 3 (3) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (3) 2017-09-07 KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 21 september kl.13.00 PLATS: Skogshem & Wijk, Hustegavägen 1, Lidingö Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel, 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Erik Malm Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se

§1 Val av justerare samt tid för justering

§4 Anmälan av protokolljustering

§9 Sammanträdesdatum 2018

§11 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 - remiss från kommunstyrelsen

§12 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 - remiss från kommunstyrelsen

§13 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 - remiss från kommunstyrelsen

§14 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - remiss från kommunstyrelsen

§15 Funktionshinderrådets protokoll 2017-08-17

§16 Beslut från Justitieombudsmannen