Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (237 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

- Uppföljning av länsstyrelsens rapport - Redovisning av uppdrag till länsstyrelserna att förbättra tillsynen över stödet till överförmyndare BESLUTSÄRENDEN

6 . Månadsrapport september 2017

9 . Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation - remiss från kommunstyrelsen

10 . Funktionshinderrådets protokoll 2017-09-14

11 . Förvaltningsgruppsprotokoll 2017-09-19

12 . Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut SEKRETESS

23 enskilda ärenden

_______ Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2)

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§10 . Funktionshinderrådets protokoll 2017-09-14

§11 . Förvaltningsgruppsprotokoll 2017-09-19