Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (238 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

- uppföljning av länsstyrelsens rapport BESLUTSÄRENDEN

6 . Månadsrapport oktober 2017

7 . Nedskrivning av kundfordringar från år 2016

9 . Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 - remiss från kommunstyrelsen

10 . Funktionshinderrådets protokoll 2017--13

11 . Förvaltningsgruppsprotokoll 2017-10-24

12 . Beslut från Justitieombudsmannen

13 . Delegationsbeslut

17 enskilda ärenden

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Sida 1 (2)

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§10 . Funktionshinderrådets protokoll 2017--13

§11 . Förvaltningsgruppsprotokoll 2017-10-24

§12 . Beslut från Justitieombudsmannen