Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (22 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

- ny lagstiftning om anhörigbehörighet - uppföljning av länsstyrelsens rapport, slutredovisning BESLUTSÄRENDEN

7 . Månadsrapport november

Utsändes senare Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 . Ändrad redovisningsperiod samt justering av

arvodesregler Dnr 1.1-275/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 . Övriga frågor

12 . Funktionshindersrådets protokoll 2017-11-09

13 . Delegationsbeslut

2017 -11-30

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 14 december kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 14 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel, 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Erik Malm Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§9 . Ändrad redovisningsperiod samt justering av

§12 . Funktionshindersrådets protokoll 2017-11-09