Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (80 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

6 . Verksamhetsberättelse 2018 för

överförmyndarnämnden Dnr 1.2.2-13/2018 Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 . Internkontrollplan 2018 – reviderad

Dnr 1.2-280/2017 Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 . Ett Stockholm för alla – program för

tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018 -2023 – remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.5-277/2018 ANMÄLNINGSÄRENDEN
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 . Funktionshindersrådets protokoll 2017 -12-07

11 . Arvoden m m för kommuna la förtroendeuppdrag

12 . Delegationsbeslut

2018 -01-18

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 1 februari kl. 16.00 PLATS: Långholmen konferens Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel, 08 -508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Erik Malm Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§6 . Verksamhetsberättelse 2018 för

§7 . Internkontrollplan 2018 – reviderad

§9 . Ett Stockholm för alla – program för

§10 . Funktionshindersrådets protokoll 2017 -12-07

§12 . Arvoden m m för kommuna la förtroendeuppdrag