Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2018-02-22

Sammanträde 2018-02-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (22 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

4 .2 Justerat protokoll 2017-12-1 allmänna ärenden

4 .2 Justerat protokoll 2018-02-01 allmänna ärenden

6 . Övriga frågor

7 . Funktionshindersrådets protokoll 201 -12-0

Dnr 1.1.2-3/2018 Bordlagt ärende Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 . Funktionshindersrådets protokoll 201 -01-25

10 . Delegationsbeslut

2018 -02-08

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 22 februari kl. 16.00 PLATS: Vällingbyplan 2, 1 tr., rum Kista 18 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel . 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Erik Malm Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 .2 Justerat protokoll 2017-12-1 allmänna ärenden

§6 .2 Justerat protokoll 2018-02-01 allmänna ärenden

§7 . Förvaltningsinformation