Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2018-03-22

Sammanträde 2018-03-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (20 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

6 . Underlag för budget 2019 med inriktning 2020

7 . Månadsrapport februari 2018

Dnr 1.2.2-34/2018 Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 . Deltagande i Föreningen Sveriges

Överförmyndares studiedagar och årsmöte 2018 Dnr 1.3-31/2018

11:a . Funktionshindersrådets protokoll 2018-02-15 Dnr 1.1.2-32/2018

11:b b. Förvaltningsgruppsprotokoll 2018 -01-30

Sida 3 (3) FÖREDRAGNINGSLISTA

12 . Delegationsbeslut

2018 -03-08

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 22 mars kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 1 8 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Erik Malm Ordförande Innan sammanträdet besöks nämnden av representanter från Stockholms Godmans - och Förvaltar förening Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§7 . Månadsrapport februari 2018

§11:a . Funktionshindersrådets protokoll 2018-02-15 Dnr 1.1.2-32/2018

§12:b b. Förvaltningsgruppsprotokoll 2018 -01-30