Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2018-05-17

Sammanträde 2018-05-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

6 . Tertialrapport 1 2018

Dnr 1.2.2-82/2018 Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA

7 . Riktad valinformation – skrivelse från Bengt

Lyngbäck, ledamot i funktionshindersrådet Dnr 1.1.85-2018

8 . Övriga frågor

9 . Funktionshindersrådets protokoll 201 8-04-12

10 . Delegationsbeslut

2018 -05-03

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 17 maj kl.16.00 OBS! PLATS: Carl Albertrummet, rådskorridoren, stadshuset . Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel, 08 -508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Mariana Moreira Duarte Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§7 . Riktad valinformation – skrivelse från Bengt

§9 . Funktionshindersrådets protokoll 201 8-04-12