Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (235 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

4 .2 Justerat protokoll 2017-05-17 allmänna ärenden

5 . Förvaltningsinformation

6 a. Månadsrapport maj 2017

8 . Stadsrevisionens årsrapport 2017 för

överförmyndarnämnden - remiss från stadsrevisionen Dnr 1.4-95/2018 ANMÄLNINGSÄRENDEN

9 a. Funktionshindersrådets protokoll 2018-05-09

9 b. Förvaltningsgruppsprotokoll 2018-05-08

10 . Reglemente för överförmyndarnämnden - remiss

11 . Beslut av JO

12 . Delegationsbeslut

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 .2 Justerat protokoll 2017-05-17 allmänna ärenden

§6 . Förvaltningsinformation

§12 b. Förvaltningsgruppsprotokoll 2018-05-08