Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2018-08-23

Sammanträde 2018-08-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (21 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

6 . Månadsrapport juli 2018

7 . Anlitande av professionell förvaltare

8 . Övriga frågor

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA REMISSER

9 . Mottagningsutredningen (SOU 2018:22) – Ett

ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande – remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-101/2018

10 . Automatisering av kommunal verksamhet –

11 . Förbättra kontrollen av stadens gode män och

förvaltare och inrätta en fond för skadedrabbade huvudmän – remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-89/2018 ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 . Funktionshindersrådets protokoll 201 8-06-07

13 . Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län

14 . Delegationsbeslut

2018 -08-09

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 23 augusti kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 1 8 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Mariana Moreira Duarte Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§5 . Anmälan av protokolljustering

§6 . Förvaltningsinformation

§7 . Månadsrapport juli 2018

§8 . Anlitande av professionell förvaltare

§13 . Funktionshindersrådets protokoll 201 8-06-07

§14 . Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län