Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2018-09-20

Sammanträde 2018-09-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (21 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

8 . Sammanträdesdatum 2019 för

överförmyndarnämnden Dnr 1.1.1-164/2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 . Färdplan för Stockholm - remiss från

12 . Förvaltningsgruppsprotokoll 2018 -08-21

13 . Delegationsbeslut

2018 -09-06

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 20 september kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 1 8 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Mariana Moreira Duarte Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§13 . Förvaltningsgruppsprotokoll 2018 -08-21