Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2018-10-18

Sammanträde 2018-10-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

6 . Månadsrapport september 2018

7 . Gode män och förskingring av pengar – skrivelse

från Berthold Gustavsson (M) Dnr 1.1.1-183/2018 Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA

8 . Övriga frågor

9 . Funktionshindersrådets protokoll 201 8-0-13

10 . Förvaltningsgruppsprotokoll 2018 -09-18

11 . Delegationsbeslut

2018 -10-04

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 18 oktober kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 1 8 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Mariana Moreira Du arte Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§6 . Månadsrapport september 2018

§7 . Gode män och förskingring av pengar – skrivelse

§9 . Funktionshindersrådets protokoll 201 8-0-13

§10 . Förvaltningsgruppsprotokoll 2018 -09-18