Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2018-11-15

Sammanträde 2018-11-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

6 . Månadsrapport oktober 2018

Dnr 1.2.2-34/2018 Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 . Särskilt krävande ställföreträdarskap

Dnr 1.1.1-186/2018 Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 . Anlitande av professionell förvaltare

9 . Övriga frågor

10 . Funktionshindersrådets protokoll 201 8--11

11 . Förvaltningsgruppsprotokoll 2018 -10-09

12 . Delegationsbeslut

2018 -11-01

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 15 november kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 1 8 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Mariana Moreira D uarte Ordförande Stockholms överförmyndarnämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§5 . Anmälan av protokolljustering

§6 . Förvaltningsinformation

§8 . Särskilt krävande ställföreträdarskap

§9 . Anlitande av professionell förvaltare

§11 . Funktionshindersrådets protokoll 201 8--11

§12 . Förvaltningsgruppsprotokoll 2018 -10-09