Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2018-12-06

Sammanträde 2018-12-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (20 kb)

1 . Val av justerare samt tid för justering

4 . Anmälan av protokolljustering

5 . Förvaltningsinformation

Sida 2 (3) FÖREDRAGNINGSLISTA BESLUTSÄRENDEN

6 . Månadsrapport november 2018

8 . Bidrag till Stockholms läns Godmans - och

8 b Val till det gemensamma rådet för funktionshinderfrågor för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden för en ny mandatperiod 2019-2022

9 . Övriga frågor

10 . Funktionshindersrådets protokoll 201 8-11-08

11 . Förvaltningsgruppsprotokoll 2018 --13

12 . Delegationsbeslut

Sida 3 (3) FÖREDRAGNINGSLISTA SEKRETESS

2018 -11-22

KALLAS TILL SAMMANTRÄDE TORSDAG DEN 6 december kl.16.00 PLATS: Vällingbyplan 2 1 tr., rum Kista 1 8 Förhinder anmäls till: Yvonne Zellman, tel. 08-508 29 723 e-post: yvonne.zellman@stockholm.se Välkommen! Mariana Moreira Duarte Ordförande Stockholms överförmyndarn ämnd stockholm.se FÖREDRAGNINGSLISTA

§1 . Val av justerare samt tid för justering

§4 . Anmälan av protokolljustering

§5 . Förvaltningsinformation

§9 b Val till det gemensamma rådet för funktionshinderfrågor för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden för en ny mandatperiod 2019-2022

§11 . Funktionshindersrådets protokoll 201 8-11-08

§12 . Förvaltningsgruppsprotokoll 2018 --13